Git en Line Endings

Bij de installatie van WinGit de verkeerde optie gekozen. Ineens alle bestanden verschillend en toch weer niet?

Het is de git instelling core.autocrlf die je zoekt:

git config --global core.autocrlf true

Met bovenstaande commando configureer je deze setting. De mogelijke waarden zijn niet alleen true of false maar bijvoorbeeld ook input.

Lees deze pagina van de git site: https://git-scm.com/book/en/v2/Customizing-Git-Git-Configuration