Software

De eerste software heb ik geschreven was op een TI-59 programmeerbare rekenmachine. Daarna heb ik software gemaakt voor een Apple II+. Het kon niet op… Apple basic, UCSD Pascal en later Borland Pascal. Dit alles met ongekende mogelijkheden. Na de Apple II kwam de PC. Maar ook heb ik kennis gemaakt met de mainframe bij Philips in Eindhoven, waar ik Cobol en OS/390 Assembly programma’s heb geschreven. Ja zelfs assembly. Tijdens mijn studie heb ik hard met mijn leerkrachten geargumenteerd dat het tijdperk van mainframe assembly voorbij was. Maar later tijdens een reunie is gebleken dat ik de enige was die het geleerde nog in de praktijk nodig had.
Na de mainframe kwam de pc. C, C++, C# maar ook VB, VB.Net, Sharepoint, Office automation, SQL Server, Biztalk server, ASP, ASP.NET ziijn langsgekomen. Tegenwoordig gebruiken we vooral Dynamics Nav/Business central en programmeren in AL.

Ik had me geëngageerd binnen de Genker Computer Club, waar ik deel uitmaakte van het bestuur, tot deze club is opgeheven.