Computer (en clubs)

Toen begin de tachtiger jaren (van de vorige eeuw) de computer zijn opgang maakte duurde het even voor dit ook tot bij ons, de gewone man, doordrong. Pas begin de jaren ’90 onstonden de eerste computerclubs.

Ondertussen ben ik reeds lid geweest van verschillende computerclubs. Veelal heb ik een gedwonen overstap gemaakt, omdat in de loop van de tijd het aantal leden afnam, en ook omdat we geen bestuursleden meer konden vinden, die ook presentaties wilden geven. Geen voordracht = geen club.

Echter is de computer, naast mijn werk ook mijn grote passie en hobby.
Dat kan je zien in de onderwerpen software, hardware en cpu’s.