Latest News

Algemeen

Git en Line Endings

Bij de installatie van WinGit de verkeerde optie gekozen. Ineens alle bestanden verschillend en toch weer niet? Het is de git instelling core.autocrlf die je zoekt: git config --global core.autocrlf true Met bovenstaande commando configureer je deze setting. De mogelijke...

Algemeen

Nostalgia Nerd

Bezig geweest met 2 nostalgische project. Project 1: IMB Mainframe op de PC.Mijn carrière is gestart bij Philips in 1987. Daar heb ik gewerkt op een IBM Mainframe onder TSO.En tegenwoordig kan je dat 'emuleren' op een PC of een...

Algemeen, Development

Powershell Show Last Boot Date Time

Two different ways to retrieve the uptime of your system. $time = (get-date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime $time Function Get-Uptime { $os = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ErrorAction SilentlyContinue $uptime = (Get-Date) - $os.ConvertToDateTime($os.LastBootUpTime) Write-Output ("Last boot: " + $os.ConvertToDateTime($os.LastBootUpTime) ) Write-Output ("Uptime...