Branch van master -> main in GIT

Voorbereiding:
Zorg dat je lokale master branch bij is met de server.

Stap 1:
Rename je locale master branch naar main:

git branch -m master main

Kijk even of het allemaal gelukt is:

git status

Dit moet iets zeggen als:

On branch main
Your branch is up to date with 'origin/master'

Nu gaan we de main doorduwen naar de server, en master verwijderen:

git push origin --delete master

Dit kan lukken. Sommige platformen, zoals github vereisen dat er een default branch is. Deze staat dan op master, en daarom mag je master niet verwijderen. Ga naar de github site van je repostory, naar settings en zet de default branch handmatig op main.

Voer het commando dan nogmaals uit.