Photoshop voor fotografen

 In deze cursus leer je bewerkingstechnieken om je foto’s sfeervoller en krachtiger te maken. We besteden veel aandacht aan de basistechnieken en tegelijk is het ook een creatieve cursus.

Onderstaande foto’s zijn redelijk gemanipuleerd. Vaak wil je echter, dat je niet (goed) ziet dat er wat mee uitgespookt is in de nabewerking. “t Is pas goed als de meerderheid niet ziet wat je hebt gedaan.

Tijdens de basisopleiding gebruikt men vooral lightroom om foto’s de ‘ontwikkelen’. Maar een toepassing als photoshop laat toch echt wel toe om magische effecten te bereiken. Of, zoals in de foto hieronder van het kerkhof waar ik van grijze naar een openlucht achtergrond heb gewijzigd.