Teams opstart error.

Het is me al 2 keer voorgekomen dat teams niet wil starten.

Het eerste symptoom is is dat ik bestanden niet meer kan benaderen. D.w.z. dat ik een error krijg als ik een map met bestanden van een team wil bekijken.

Als ik dan inlog en opnieuw uitlog krijg ik bij opstarten van teams een errormelding: caa5004b

De oplossing van dit issue is:

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/troubleshoot/teams-administration/clear-teams-cache

Clear Teams cache in Windows

  1. If Teams is still running, right-click the Teams icon in the taskbar, and then select Quit.
  2. Open the Run dialog box by pressing the Windows logo key  +R.
  3. In the Run dialog box, enter %appdata%\Microsoft\Teams, and then select OK.
  4. Delete all files and folders in the %appdata%\Microsoft\Teams directory.
  5. Restart Teams.

Je moet teams afsluiten, de lokale cache wissen en teams opnieuw starten. Daarna inloggen en het werkt weer.
Maar waarom het voorkomt? Niet netjes afgesloten een keertje?

Wat ook soms helpt!
Onder Settings – Accounts heb je de keuze ‘Access work or school’. Het kan zijn dat het account dat daar staat ‘corrupt’ is. Het account verwijderen en opnieuw inloggen is dan te volgen weg,